Python Int() Kullanımı: Python’da Tür Dönüşümü

Python Programlama Dilinde String Bir Değişken Nasıl Integer’a Dönüştürülür?

String bir değişkeni Python üzerinde tamsayıya dönüştürmek için int() fonksiyonunu kullanırız. Python’da stringler, metin tabanlı verileri temsil etmek için, integer’lar da tam sayıları temsil etmek için kullanılır.

Bu makalemde, string bir veriyi Python’da tam sayıya dönüştürmek için int() fonksiyonunun nasıl kullanılabileceğini öğreneceksiniz. Ayrıca, anlaşılabilir olması açısından birkaç örnek üzerinde de çalışma yapacağım.

Python Programlama Dilinde String Bir Değişken Nasıl Integer’a Dönüştürülür?

Python Veri Türleri

Python’da her bir veri türü farklı formatlarda manipüle edilir. Python’da sayılar, Booleanlar ve listeler de dahil olmak üzere veri depolamak için kullanılan veri türleri vardır.

Bu makalemde ise, iki veri türü üzerinde yoğunlaşacağım: stringler ve integerlar.

Python’da stringler, metin tabanlı bilgileri temsil etmek için tek veya çift tırnak içinde kullanılır. İşte bir string örneği:

>>> metin_veri = "Bu string metin tabanlı veriler içeriyor."

Number veri türü ise hem ondalık hem de tamsayıları depolamak için kullanılır. Python’da tam sayı ve ondalıklı sayı örneği:

>>> ornek_integer = 22
>>> ornek_float = 2.22

Python Int() Kullanımı

Int() metodu, string bir değişkeni integer (tamsayı) değerine dönüştürme işleminde kullanılır.

Int() metodu iki parametre alır: ilk parametre dönüştürülmek istenen string değer, ikinci parametre ise gireceğiniz herhangi bir sayma sistemidir ve isteğe bağlıdır.

>>> int(number, base=base)

String bir veriyi tamsayıya dönüştürmek için kullanılan int() methoduna bir örnek.

>>> print(int("12"))

##Çıktımız integer tipinde 12 olacaktır.

16’lı sayma sisteminde tamsayı dönüştürmeye örnek:

>>> int('4cf', 16)

1231

Kullanımda String Bir Verinin Integer Türüne Dönüşümü

Int() methodunun nasıl kullanılabileceğini göstermek için uygulamalı olarak bir örnek yapalım. Diyelim ki bir oyun için kullanıcının yaşını soran bir kayıt formu oluşturuyorsunuz. Veritabanımızda saklamak için integer bir değere ihtiyacımız var. Ancak kullanıcının klavyeden gireceği yaş string türünde olacaktır. Bu sebeptendir ki tür dönüşümü yapmamız gerekecektir.

İlk başta kullanıcının yaşını soralım ve kullanıcının girdiği değeri input() fonksiyonu yardımıyla bir değişkende tutalım.

>>> kullanici_yasi = input("Yaşınız nedir?")
>>> print(kullanici_yasi)

Yaşınız nedir?
17
17

Girilen yaşı aynı şekilde yazdırdık fakat hafızada tutulan bu yaş string türünde tutuluyor. Tutulan verinin türünü sorgulamak için:

>>> print(type(kullanici_yasi))

<class 'str'>

Integer dönüşümü için yapmanız gereken işlem:

>>> kullanici_yasi= input("Yaşınız nedir?")
>>> kullanici_yasi= int(kullanici_yasi)

>>> print(kullanici_yasi)

Yaşınız nedir?
17
17

Bu makalemde Python programlama dilinde string bir veriyi nasıl integer veri türüne dönüştürebilirim onu anlattım. Sorularınızı yorum olarak bana iletebilirsiniz.

Reply