PHP’de Değişken Yapısı

DEĞİŞKENLER

Günümüzde kullanılan tüm programlama dillerinde değişkenler vardır. Değişkenler; veri taşınması veya tanımlaması için  kullanılan bir veya birden fazla karakter içeren kod parçacığıdır. PHP de değişkenler ‘$’ işareti ile başlar ve tanımlanır.

$hayvan1 = “karga”; //karga değerini tutar.
$hayvan2 = “fare”; //fare değerini tutar.

$sayi1 = 123; //123 değerini tutar.
$sayi2 = 9; //99 değerini tutar.

Değişkenlerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 1. Değişken verilerinde string (metinsel) ifadeler çift yada tek tırnak işareti ile sağlanır. İnteger (sayısal) ifadelerde ise tırnak içinde kullanılmaz.
 2. Değişkenler Türkçe karakter içeremez.
 3. Değişkenler sayılarlar ile başlayamaz. İstisna olarak PHP’nin kendine özel sayısal değişkenleri vardır.
 4. Değişkenlerde tire işareti (-) bulunmaz.
 5. Değişkenler büyük küçük harfe duyarlıdır. $a ile $A farklı değişkenlerdir.
 6. PHP’de değişken isimleri anlamlı yada anlamsız kelimeler alabilir. Fakat boşluk yada (,-.*+/%) gibi harf olmayan, alt çizgi hariç (_) karakterler kullanılamaz.

  Örnek; 
$ad soyad = “Barış AL”; //Yanlış$ad_soyad = “Barış AL”; //Doğru

Değişkenler echo() ya da print() fonksiyonları ile ekrana yazdırılabilir.

$degisken = “Merhaba Dünya!”;
            print($degisken); //Merhaba Dünya! çıktısı verir.
            ya da
            echo $degisken;  //Merhaba Dünya! çıktısı verir.

PHP de veri türleri şu şekildedir.

 • Sayılar (İnteger)
 • Dizge (String)
 • Dizi (Array)
 • Matıksal (Boolean)
 • Nesne (object)

Örnek Değişken Bilgi Tablosu;

$yil = 2016;

Değişken AdıAtama OperatörüVeri TipiDeğişken Değeri
yil=Number (integer)2016

Dizi (Array) verilerin birden fazla değeri, anahtar değer ya da isim değer şeklinde bir arada tutulduğu yapıdır. Dizi elemanları sayılar dışında string değerler mutlaka tek ya da çift tırnak arasına alınmalıdır.

$isimler = array(“Barış”,“Ahmet”, “Mehmet”, “Ali”);

Mantıksal (Boolean) veriler true, false, 1 ve 0 olarak 4 çeşit değer alabilirler. Tırnak içerisinde yazılmazlar.

$kapali = false;

Nesne (object) türü veriler sınıflardan(class) new opearatörü ile bir değişkene atama yapılması ile sınıftan türetilen nesnelerdir ve nesneler tek tırnak ya da çift tırnak arasına alınmazlar.


$tarih = new DateTime(); echo $tarih->format(‘H:i:s’);

Reply