PHP String Verilerin Kullanımı

String veriler; harfler ve özel karakterlerden oluşan veri tipleridir. String veriler tek veya çift tırnak içerisinde tanımlanan bir değişkene atanır. 

Örnek;

<?php$metin1 = ‘PHP Yolculuğu’; //Tek tırnak$metin2 = “PHP Öğreniyorum.”; //Çift Tırnak
echo $metin1; // PHP Yolcuğuecho ‘<br />’;echo  $metin2; // PHP Öğreniyorum.?>

Verilen örnek doğrultusunda harfler ve karakterlerin tek ve çift tırnak içerisinde kullanımı öğrendik. Fakat tırnak işaretleri de birer karakterdir. Tırnak içinde tırnak kullanmak istediğimde, PHP varolan bir değişken verisini kapattık olarak algılar.

$metin = ‘Benim ailem İstanbul’da yaşıyor.’; //Yanlış

Yukarıdaki örnekte verilen değişken değerini PHP, ‘Benim ailem İstanbul’ olarak kabul edecek. Ve devamında tırnaksız bir string veri girildiğinden dolayı PHP veri türünü tanıyamadığından hata verecektir. Bu hatanın önüne geçmek için escape kaçış karakterleri kullanılır.

PHP Escape Kaçış Karakterleri

Tırnak İşaretinden Kaçış

<?phpecho “Ders adı: \”String Verilerin Kullanımı\” dır.”; //Ders adı : “String Verilerin Kullanımı”dır.?>

Bazı değişkenler çift tırnak içine yazıldığında söz dizimi hatası verir. Bu hataları önlemek için Değişken Çözümleyiciler dediğimiz metodu kullanırız.

Printf() ve Sprintf() Fonksiyoları

printf ve sprintf fonksiyonları hem biçimlendirme hem de dönüştürme işlemlerini yapar. Kullanım alanları geniş olduğu gibi printf fonksiyonu biçimlendirmeyi ekrana yazar, sprintf fonksiyonu ise biçimlendirir ama ya echo ile yazdırır ya da bir değişkene atar.

Sihirli Sabit ve Sabitler

Sabit değerler define() fonksiyonu ile kullanılır. Kullanılan değerler bir defa atanır ve bir daha değişiklik yapılamaz. Sabit veriler sadece scalar veriler için geçerlidir. Yani array verilerini kapsamaz.

PHP ile Sunucu (Server) Bilgileri Çekme

Sunucu bilgileri (Çevresel değişkenler) sunucu (server) üzerine kurulmuş dinamik dizi değişkenlere denir. $_SERVER ortaya çıkmış ve $HTTP_SERVER_VARS kullanımdan kaldırılmıştır. Örneğin ziyaretçinin web tarayıcısının türü, IP adresi gibi yararlı ve kullanım alanı geniş değişkenlere sahiptir. Bir web programcısı bu değişkenlerden yararlanarak istatistik tutabilir, rapor hazırlayabilir ve en önemlisi sunucuya ulaşan bütün giriş çıkışlar hakkında bilgi edinebilir.

Süper Global Değişkenler

Süper global değişkenler ile formlardan bilgi alma, dosya yükleme, sistem bilgisi alma, ziyaretçi hakkında bilgi toplama, oturum ve çerez atama gibi bir çok veriyi almamıza ya da vermemizi sağlarlar.

Reply