İntranet ve İş Dünyası

Coğrafi olarak dağılmış yüzlerce hatta binlerce çalışanı olan bir şirket düşünelim. İsterseniz işi biraz daha zorlaştırarak ofislerin, dünya üzerinde zaman farkı olan çeşitli ülkelere dağıldığını varsayalım. Şirket iletişimden sorumlu yöneticinin, Bilişim Teknolojilerinden sorumlu olmanız nedeniyle sizden, şirket hakkındaki yeni ortaya çıkmış olan strateji ve politika değişikliklerinin ve bazı diğer önemli yeni haberlerin tüm şirket çalışanlarına derhal dağıtılması konusunda yardım istemiş olsun. Burada amaç, küresel anlamda dağılmış olan tüm şirket çalışanlarının, aynı alıcının bir üyesi gibi hissetmelerini sağlamaktır. Aklınızdan derhal bu iş için kullanılabilecek teknoloji bileşenlerini geçirdiğinizde, şöyle bir neticeye varmanız olasıdır:

  • Normal Posta: Oldukça yavaştır ve az çok yolda kaybolma riski vardır.
  • Kargo servisleri: Oldukça pahalıya mal olabilir.
  • E-posta: Tüm yerleşkelerde bulunan çalışanların isim ve e-posta adreslerinin güncel olması gerekir.  E-postanın yerine ulaşması garanti edilmemiştir ve
  • hatta birçok kimsenin yanılgılı izlenimine karşılık, e-postalar gecikmeli olarak
  • ulaşabilir.
  • Telefon: Pahalı ve zaman alıcıdır. Ayrıca, tüm çalışanların isim ve telefonlarının bulunduğu telefon kayıt dizininin güncel olmasını gerektirir.
  • Faks: Pahalı ve zaman alıcıdır. Telefondaki gibi, temas kurulacak isim ve faks
  • numaralarının güncel olmasını gerektirir.
  • Video-konferans: Oldukça pahalıdır.

     O halde, iletişimden sorumlu yöneticiye nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bu iş için, şir-ket dışındaki insanlara iletilmek istenen mesajların verilmek istenen bilgilerin yerleştirildiği Web sitesi mantığı ile yaklaşmak mümkün olabilir mi? Web sitesi mantığında, kullanıcılar, istediklerinde Web sitesine gelerek kendileri için gerekli bilgileri almaktadırlar.

Internet Web sitesi yaklaşımı, yukarıdaki senaryo için de uygulanabilir. Fakat bu durumda, şirket içinde bir “intranet Web sitesi” kurulmalıdır. İntranet üzerine yerleştirilen bilgiler sadece şirket çalışanlarının erişimine açıktır. Bu haliyle intranet, bir organizasyon içinde kurulan iletişim ve yürütülen işbirlikleri ile ilgili bir ortamdır.

     Kısacası, intranet’ler, İnternet’in standartlarını kullanarak, kurumsal LAN ve WAN’lara bağlanan Web sunucular olarak tanımlanabilir. İnternet’in anarşik ve öngörülemeyen durumların aksine intranet’ler, düzenli, merkezi olarak denetlenen ve güvenlik duvarları arkasında korumaya alınmış sistemlerdir. Nasıl ki İnternet, ekonomi gibi çeşitli alanlarda küresel anlamda bir devrim yaratmışsa, intranet de in-sanların kurumlar içindeki çalışma biçimini değiştirerek “bir iç devrim oluşturmuştur” denilebilir Bu devrim 1994-1995’lerde başlamış olup yavaş yavaş kurumlara yaymaktadır. Web nasıl ki dünya üzerindeki insanların bilgiyi paylaşmasına olanak tanıyorsa, intranet de bir organizasyon içindeki bilgi ve öz kaynakların paylaşımına imkan tanımaktadır. Bu haliyle intranet’ler, bir kurum içindeki evrensel “groupware” ortamları olarak görev görürler.

     İntranet’ler kurumlar için son derece önemli olmalarına karşın, tek başlarına fazla bir anlam ifade etmezler. Çünkü çok ayrıntılı düşünülmüş bir intranet’le bile, kritik iş ortaklarıyla, tedarikçilerle, dağıtıcılarla ve müşterilerle bağlantı kurabilmek için kaçınılmaz olarak İnternet ağına başvurulur. İşte bu noktada, ortaya “ekstranet” kav-ramı atılmıştır. Ekstranet’te de, İnternet’in özünü oluşturan TCP/IP protokol kümesi kullanılarak karmaşık güvenlik düzenlemeleriyle, İnternet üzerinden bağlantı sağlanır. Ekstranet’lerin özünü bu güvenlik düzenlemeleri oluşturmaktadır. İntranet ve ekstranet’lerin birleşimiyle, “sanal şirket” paradigmasına ulaşılır. Bu yeni şirket modelinde intranet, güvenlik duvarları arkasında korumaya alınmış bir şekilde denetleyen bir ağ görevi görür.

Reply